Marktonderzoek kent vele specialismen. Zowel aan de inhoudelijke kant als binnen specifieke sectoren. Sommige onderzoekers zijn blij om specialist te zijn, anderen willen juist meer allround zijn of een andere richting op. Omdat ze in andere thema’s geïnteresseerd zijn, bij andere opdrachtgevers in beeld willen komen of omdat ze nieuwe dingen willen leren.

Maar hoe doe je dat? Hoe vorm je je om? Als het gaat om specialistische rollen die niet matchen met jouw profiel, dan is de kans klein dat je wordt aangenomen. Er liggen meer mogelijkheden in het zoeken van een allroundrol zodat je op basis van een breed werkveld meer kennis vergaart op terreinen waar je nu nog minder ervaring in hebt.

Lang niet altijd kun je zelf bepalen wie je opdrachtgever is of welk werk je doet. Bij het zoeken van nieuwe opdrachten zal je zien dat sommige opdrachten allroundkennis vragen en andere weer hele specifieke kennis.

Dit verschilt per bureau en per opdrachtgever. Waar sommige bureaus zich op enkele onderzoeksdomeinen richten, zijn andere bureaus weer erg allround. De grootte van het bureau is dan verder vaak bepalend of je in een specialistische rol of in een allroundrol terecht zal komen. De grotere bureaus hebben vaak teams die ingericht zijn naar sector of specialisme. De kleinere (allround)bureaus kunnen deze onderverdeling vaak niet maken.

Bij opdrachtgevers is dat hetzelfde. Met als enige kanttekening dat het niet altijd om de bedrijfsgrootte gaat, maar om de grootte en diversiteit van het marketing insights team. Zo zijn er hele grote bedrijven die met een klein team van marktonderzoekers werken en kleinere bedrijven waar relatief grote marktonderzoeksteams zitten. Bij de eerste categorie zal je eerder in een allroundrol terechtkomen, bij die laatste zullen meer specialistische rollen gevraagd worden. En zo lang die niet matchen met jouw eigen profiel, zal het – ondanks dat je die rol ambieert – lastig zijn om daarvoor in aanmerking te komen.

Zoek dus waar je allroundrollen kan vinden. Vaak is dat bij bedrijven met kleinere onderzoeksteams of bij de kleinere allround bureaus. Probeer je binnen die rol ook de richting die je op wil proactief op te pakken. Stip die ervaring vervolgens goed aan in je CV zodat je bij een volgende opdracht grotere kans maakt om wat dichter bij je gewenste profilering uit te komen.

Gerelateerde berichten