Direct solliciteren?

Enthousiast geworden en gelijk solliciteren?

Bloemenbureau Holland: Research Manager

Research Manager, kennis Nederlandse taal vereist

Over het Bloemenbureau Holland

Het Bloemenbureau Holland (BBH) heeft als missie om de vraag naar Nederlandse bloemen en planten in Europese landen te stimuleren. Daartoe inspireert en informeert het BBH consumenten rechtstreeks via media campagnes en verzorgt het bureau sectorcommunicatie. De consumenten communicatie heeft tot doel te informeren, inspireren en activeren middels massa mediale publiekscampagnes, verrassende PR-acties en inspirerende content voor social media. Via sectorcommunicatie laat BBH het grote publiek kennis maken met het vakmanschap en de innovatiekracht in al die sierteeltbedrijven.

Het BBH neemt steeds vaker het initiatief om zelfstandig onderzoek te doen onder consumenten. Dit helpt bij een effectievere communicatie. Met de verzamelde informatie over de categorie bloemen en planten en de sierteeltsector wil het bureau ook andere stakeholders helpen consument gerichter te werken. Bij de stakeholders kun je denken aan Nederlandse kwekers en handelaren van bloemen en planten.

De missie van de Research Manager

De Research Manager krijgt de opdracht om de functie van marktonderzoek op te zetten en het lerend vermogen van de organisatie te verbeteren. Kennis over de consument speelt een essentiële rol in de onlangs vernieuwde Missie & Visie van het bureau. We willen een kennisgedreven organisatie worden. De Research Manager is de aanjager, strateeg en uitvoerder van kennisontwikkeling op het gebied van consumentengedrag, retail & distributie, afzetmarkten, en thema’s als welzijn, duurzaamheid en biodiversiteit. Het gaat niet alleen om het opzetten van onderzoek, maar ook om de regie te nemen in het toegankelijk maken van kennis binnen en buiten het bureau.

De functie van Research Manager is nieuw in de organisatie zodat initieel veel van je gevraagd wordt om het functiegebied op te zetten en vervolgens verder te ontwikkelen. Omdat het BBH een kleine organisatie is en met grote ambities, leidt de Research Manager ook hands-on onderzoeksprojecten. Vanwege het belang van de functie rapporteert de Research Manager rechtstreeks aan de Algemeen Directeur. Een Marketing Intelligence Specialist rapporteert aan de Research Manager.

De dagelijkse rol

Aan de hand van het jaarplan zet de Research Manager onderzoeken op over bloemen en planten. Regelmatig wordt de consument bevraagd over belangrijke thema’s als duurzaamheid, maar ook vindt onderzoek naar het imago van het BBH onder stakeholders plaats. De Research Manager communiceert de uitkomsten in duidelijke en inspirerende taal. Het bureau kan zich profileren met eigen onderzoek, maar er is ook grote waarde als de Research Manager een digitaal platform voor kennis over de consument ontwikkelt. Kennis gaat veel verder dan data, informatie en onderzoek. De Research Manager speelt een cruciale rol in het vergroten van het lerend vermogen van het bureau, en indirect dat van haar stakeholders. Vragen die dan aan bod komen zijn: het identificeren van samenwerkingspartners, het bedenken hoe de informatie overdracht plaatsvindt (zowel intern als extern), het experimenteren met AI en data analytics tools. De Research Manager krijgt de kans zich te ontwikkelen tot kennisgeweten van de organisatie, klankbord voor de Algemeen Directeur en trendanalist voor de Nederlandse sierteelt branche.

De verantwoordelijkheden:

Vormgeven functiegebied

• Schrijven van meerjarenplan voor kennisontwikkeling

• Creëren en onderhouden van interne onderzoeksprocessen om onderzoek aan te vragen, te begeleiden en te presenteren

• Visie vormen op de rol van het BBH en andere spelers in de sierteelt sector m.b.t. data- en informatiestromen, van toegankelijk maken van data tot complexe data analyse

• Invulling geven aan de vernieuwde Missie & Visie

• Opzetten en onderhouden van strategische kennispartnerships met externe organisaties

• Opstellen en beheren budget marktonderzoek en projectplanning

 

Uitvoeren marktonderzoek

• Aan de hand van gesprekken met interne en externe klanten vaststellen van de onderzoeksvraag en onderzoeksmethode, zowel kwantitatief als kwalitatief

• Zelfstandig opstellen vragenlijsten, analyseren van gegevens en maken rapportages

• Selecteren en managen van relaties met marktonderzoekbureaus

• Verwerken van analyse in een advies voor interne en externe klanten

• Integreren uitkomsten van onderzoek in de praktijk

• Opzetten en onderhouden van een intern, digitaal kennisplatform

• Toegankelijk maken van kennis voor externe stakeholders middels tools en persoonlijke informatie overdracht

• Toezien op de kwaliteit van consumenteninformatie in het bijzonder

 

Coachen & leidinggeven

• Aansturen van werkzaamheden van een research medewerker

• Beoordelingsgesprekken voeren

• (Laten) verzorgen van interne en externe trainingen, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek, nieuwe media en innovatie

 

Projecten & klankbord directie

• Als projectlid of projectleider bijdrage leveren aan thema’s die spelen in de organisatie

• Op de agenda zetten van nieuwe, belangrijke thema’s en pro-actief projecten voorstellen aan de directie

 

Vereisten: vaardigheden en ervaring

• Een afgeronde HBO of WO opleiding (bijvoorbeeld psychologie, sociologie of bedrijfseconomie)

• Minimaal 8 jaar ervaring als onderzoeker, ervaring met zowel kwalitatief als kwantitatief

• Ervaring met het uitvoeren van internationaal onderzoek

• Sterke analytische vaardigheden en de wil om tot kern van het probleem te komen

• Communicatief overtuigend zodat complexe analyses vertaald worden in begrijpelijk advies, en inspirerend zodat anderen geboeid naar je verhaal luisteren

• Initiatiefrijk, nieuwsgierig en innovatief

• Oog voor detail en kwaliteit

• Zelfstandig aansturen van projecten in een dynamisch veld van stakeholders

• Kennis van marketing en digitale media

• Aantoonbare kwantitatieve onderzoeksvaardigheden

• Affiniteit met data analytics software en andere software tools zoals Power BI en SPSS

• Goede kennis van Nederlands en Engels, en andere Europese talen zoals Duits zijn een pré

• Interesse voor internationale culturen, natuur en welzijn

• Beschikbaar voor 32-40 uur per week

 

Praktische informatie

• Salarisindicatie: EUR 70.000 – 95.000 bruto op jaarbasis

• Jaarlijkse indexatie

• Excellente pensioenregeling

Logo Bloemenbureau Holland

Ken je iemand die geschikt voor deze rol? Deel deze vacature en verdien € 1000,- als jouw aangedragen kandidaat succesvol geplaatst wordt.

Direct solliciteren?

Enthousiast geworden en gelijk solliciteren?

Heb je nog vragen?

Bel of mail gerust met Ewout:

Foto van Ewout

Ewout 

Solliciteer direct

Enthousiast geworden en wil jij je gelijk aanmelden voor deze vacature?

Naam:(Vereist)
Hidden
Max. bestandsgrootte: 16 MB.

Heb je nog vragen?

Bel of mail gerust met Ewout:

Foto van Ewout

Ewout

Gerelateerde vacatures