Marketing Intelligence Network, privacy statement

Laatste wijzigingsdatum: 29-02-2024

Wij respecteren de privacy van bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van onze dienstverlening. Daarnaast verwerken we persoonsgegevens om u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening van MI Network en overige activiteiten. En om u te benaderen voor mogelijke events zoals masterclasses of netwerkbijeenkomsten die voor u interessant kunnen zijn.

Mailings

Wij versturen mailings naar de leden van ons netwerk op basis van hun persoonlijke voorkeuren. Daarin delen wij ook aanverwante informatie over onze dienstverlening. Door u voor onze maandelijkse mailupdate en / of ons freelance netwerk aan te melden, geeft u toestemming dat wij u via e-mail mogen benaderen voor de door u opgegeven thema’s. Het ledenbestand van MI Network wordt niet aan derden verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bij inschrijving verwerken wij enkel uw naam, e-mailadres, voorkeuren voor type opdrachten en telefoonnummer (indien u deze heeft ingevuld).

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Ook analyseren we hoe effectief onze Adwords-campagnes zijn bij Google zoekresultaten. De verkregen data wordt, met inbegrip van het IP-adres (het adres van uw computer), door Google overgedragen naar servers in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt, om rapporten over onze website te kunnen verstrekken en om adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te bieden. Google kan deze informatie verstrekken aan derden indien zij hiertoe wettelijk worden verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Lees voor meer het informatie het privacybeleid van Google en meer specifiek het privacybeleid van Google Analytics.

Cookies

Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld om vacatures af te stemmen op uw interesses. U kunt de cookies uitzetten via uw browser.

Bewaartermijn

MI Network bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de Archiefwet is vereist. De bewaartermijn is 1 jaar als u zich inschrijft bij MI Network. Wanneer u een jaar inactief bent, krijgt u van MI Network automatisch een e-mail met de vraag of wij uw gegevens nog langer mogen bewaren. Van alle leden die actief zijn bewaren we de gegevens zo lang ze actief blijven, tot uiterlijk tien jaar.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien en het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dat kunt u een aanvullend verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

MI Network

Helsinkihaven 3M

1448 KP Purmerend

ewout@mi-network.nl

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar ewout@mi-network.nl.

Delen met anderen

MI Network verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor; uitvoering van onze dienst, onze overeenkomst met een opdrachtgever, onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken als gevolg van onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MI Network blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Datum

Deze privacyverklaring is opgemaakt op 7 mei 2021 en het laatst gewijzigd op 29 februari 2024. Wij behouden ons het recht voor dit statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.