Wat is het verschil in ervaring tussen bureau- en bedrijfsonderzoekers? Werken Marketing Intelligence experts bij opdrachtgevers in andere functies dan bij bureaus? Wat is de man-vrouw verdeling binnen de markt en binnen bepaalde rollen? Een uitgebreide analyse naar de arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence beantwoordt deze vragen.

Unieke analyse arbeidsmarkt Marketing Intelligence

Wat doe je als je net je werving en selectie bent gestart en de arbeidsmarkt valt volledig stil? In mijn geval was dat alle profielen analyseren van iedereen die binnen Marketing Intelligence werkzaam is. Dit moet me bij nieuwe aanvragen een efficiencyvoordeel opleveren en zo voorkom ik dat ik interessante kandidaten mis. Terwijl ik de profielen bestudeerde, vielen me een aantal zaken op:

  • Veel bedrijfsonderzoekers hebben zich ontwikkeld van marktonderzoeker tot een bredere rol waarin data analytics de overhand heeft boven de marktonderzoeksactiviteiten

  • Bedrijfsonderzoekers hebben vaker een verleden bij een marktonderzoeksbureau dan andersom

  • Er zijn heel veel jonge data analisten en data scientisten, en beide functietitels worden vaak aan vergelijkbare rollen gekoppeld

  • Veel bedrijven hebben grote data analytics afdelingen, bij marktonderzoeksbureaus werken verhoudingsgewijs veel minder data analisten

Het maakte me nieuwsgierig naar de omvang van deze ontwikkelingen. En of er andere relevante inzichten zijn die me niet direct waren opgevallen. Voor een markt die drijft op cijfers en inzichten, biedt een kwantificering van deze ontwikkelingen een mooi inzicht in de volledige arbeidsmarkt voor Marketing Intelligence. De inzichten zijn gebaseerd op een analyse van in totaal 4.671 medewerkers met een Marketing Intelligence functie. Bij elkaar werken die voor 122 marktonderzoeksbureaus en 314 opdrachtgevers.

Ongelijke man-vrouw verdeling binnen specifieke functies

De man-vrouw verdeling voor de gehele markt is 51% man versus 49% vrouw. Voor marktonderzoeksrollen is 59% vrouw en 41% man, onder data analisten is de verhouding 35% vrouw en 65% man. Binnen alle aansturende rollen (managers + directeuren) is 66% man en 34% vrouw.

Marktonderzoekers bij opdrachtgevers hebben vaker bureau-ervaring dan andersom

15% van de marktonderzoekers die voor een marktonderzoeksbureau werkt heeft ervaring opgedaan in een soortelijke rol aan opdrachtgeverszijde. Bij opdrachtgevers ligt dat percentage op 37%: de stap van bureau naar opdrachtgeverszijde komt dus veel vaker voor dan andersom. Voor data analytics is die interactie veel lager: 12% van de data analisten aan opdrachtgeverszijde heeft eerder in een soortgelijke rol voor een marktonderzoeksbureau gewerkt. Veel van deze data analisten waren ooit marktonderzoeker maar hebben zich gaandeweg steeds meer tot data analist ontwikkeld.

Bedrijfsonderzoekers zijn gemiddeld veel meer ervaren dan bureau onderzoekers

Marktonderzoekers aan opdrachtgeverszijde zijn gemiddeld aanzienlijk meer ervaren dan marktonderzoekers bij bureaus. 18% van de bureauonderzoekers is in 2018 of later gestart, 36% is in 2011-2017 gestart. Van alle bedrijfsonderzoekers is 6% in 2018 of later gestart en 21% in 2011-2017. Voor de marktonderzoeksrol bestaat dus een enorm verschil in gemiddelde ervaring tussen bureaus en opdrachtgevers.

De helft van de data analisten werkt korter dan 4 jaar bij huidige bedrijf

Ook onder data analisten bestaat een dergelijk verschil: bij bureaus is 30% van de data analisten in 2018 of later gestart met werken, bij opdrachtgevers is dat 10%. Een kleine meerderheid van alle data analisten is zijn carrière in 2011 of later gestart: gemiddeld is dat een jonge doelgroep. En dat niet alleen: het is ook een doelgroep die gemiddeld zeer kort bij zijn huidige werkgever in dienst is. Circa de helft van de data analisten werkt sinds 2018 of korter bij zijn huidige werkgever.

Verdeel je senior capaciteit zo goed mogelijk

Gemiddeld zijn marktonderzoekers bij opdrachtgevers meer ervaren dan marktonderzoekers bij bureaus. Voor marktonderzoeksbureaus is het goed te beseffen dat binnen onderzoekstrajecten vaak verschil zit in senioriteit tussen de uitvoerder aan hun kant en het contactpersoon aan de andere kant. Van de bedrijfsonderzoekers die ik ken, weet ik hoe belangrijk zij het vinden om inhoudelijk te sparren met iemand van (minstens) gelijk niveau. Voor marktonderzoeksbureaus ligt daar een uitdaging om de seniore capaciteit zo goed mogelijk te verdelen.

Luister goed naar data analisten die je wil behouden voor je organisatie

Het vak van data analytics / data science is jong, zo ook de mensen die daarin werkzaam zijn. Uit ervaring weet ik dat goede data analisten erg gewild zijn. Deze analyse wijst uit dat hun loyaliteit ten opzichte van een werkgever relatief laag is. Ben je blij met je data analisten en wil je voorkomen dat ze je organisatie verlaten? Onderzoek wat deze doelgroep loyaal maakt aan jouw organisatie. En zorg dat je proactief handelt om de beste mensen op dit vlak voor je organisatie te behouden.

Dit artikel verscheen ook in geredigeerde vorm in Daily Data Bytes van de Clou en is te vinden via: https://dailydatabytes.nl/onderzoek/de-markt-van-marktonderzoekers/

Gerelateerde berichten